Historie firmy Efeti

Efeti, spol. s r. o. byla založena v roce 1992, jako firma se zahraniční majetkovou účastí. Stoprocentním podílníkem je mateřská firma Tieffe s. r. l., sídlící v italské Cura Carpignano (oblast Pávie, poblíž Milána).

Historie firmy Efeti

 Začátky v Kralicích na Hané

Prvním sídlem firmy se staly Kralice na Hané. V té době se firma Efeti teprve rozjížděla a tehdejší produkce i výrobní kapacita tvořily jen zlomek současných hodnot. Celou výrobu obstarávalo kolem pěti lidí. Firma postupně rostla a setrvání v kralické hale bylo neudržitelné. Po sedmi letech činnosti tak přichází na řadu první stěhování.

 Hala v DT Výhybkárna a mostárna Prostějov

V roce 1999 se firma Efeti přesunula do areálu Výhybkáren a mostáren na okraji Prostějova. Zde firma získala výrobní prostor o rozloze 1200 m2. S nárůstem místa dochází i ke zvýšení produkce a také nabírání nových zaměstnanců. V této době v Efeti pracovalo kolem 30 stálých pracovníků.

 Dosažení kapacitních limitů prostějovské haly

Období před začátkem světové finanční krize bylo v Efeti ve znamení značného růstu výroby. Postupem času se i hala v Prostějově začala jevit jako kapacitně nedostatečná, což způsobovalo komplikace pro další rozvoj společnosti. Vedení Efeti začalo plánovat přesun do haly nové. Ve hře v té době byla stavba vlastní haly, či nalezení většího areálu na Prostějovsku vhodného k pronájmu.

Světová krize a Efeti se vztyčeným hledím

V letech 2008 a 2009 zasáhla Českou republiku finanční krize. Stejná krize zasáhla v podstatě celou Evropu, včetně Itálie, sídla mateřské firmy Tieffe. Strojírenské firmy v regionu neměly v té době na růžích ustláno. Nutno podotknout, že firma Efeti prošla touto zkouškou se ctí. Přes dočasně snížený objem výroby (pokles asi o 75 %) se podařilo udržet všechny zaměstnance ve firmě. To jednak stmelilo kolektiv a zároveň byla společnost po opadnutí krize připravena vyrábět v plné síle.

Stěhování do Mostkovic a zdvojnásobení velikosti

Po překonání krize začala produkce firmy opět stoupat a bylo potřeba zrealizovat dříve naplánované stěhování. Ze zvažovaných variant nakonec vyhrál pronájem haly v Mostkovicích, v bývalém vojenském areálu. Stěhování se odehrálo v roce 2011. Zvětšená hala umožnila zvýšit výrobu a bylo potřeba začít s náborem nových pracovních sil. V současnosti Efeti zaměstnává cca 55 lidí a na příchodu nových se stále pracuje. Firma je tak v současnosti téměř dvojnásobná v porovnání s érou v hale DT Výhybkárny a desetinásobná ve srovnání se svými začátky v Kralicích.