O firmě Efeti

Firma Efeti, spol. s r.o. je společnost působící v oblasti strojírenství. Byla založena v roce 1992 a od počátku svého působení se zaměřila na výrobu koncovek pro vysokotlaké hydraulické hadice.

O firmě Efeti

Efeti je dceřinou firmou italské společnosti Tieffe. Tieffe se zabývá problematikou výroby koncovek pro hydraulické hadice již přes 30 let. Zahraniční vlastník udržuje správný směr firmy. Jeho dlouholetý výzkum a vývoj vlastních produktů pomáhá firmě udržet se na špičce ve svém odvětví.

Lokalita

Společnost Efeti působí od svého počátku na střední Moravě, v okolí města Prostějova. S nutností navýšit výrobní kapacity, byla firma donucena několikrát přestěhovat svoji výrobu (více v sekci historie). V současnosti Efeti působí v areálu firmy Forte, který spadá do katastrálního území obce Mostkovice, asi 5 km západně od Prostějova.

Výrobky a technologie

Efeti vyrábí široké spektrum koncovek pro vysokotlaké hydraulické hadice. Výrobky jsou obráběny na soustružnických poloautomatech značky Pittler, které jsou pro tento typ výroby nejefektivnější. Jdou cestou rotačního obrábění kovů. Na těchto osmivřetenových strojích se vyrábí průměry 12 mm – 50 mm. Firma také disponuje obráběcími CNC stroji. Zde se obrábí až do průměru 65 mm.

Efeti je dodavatelem středně velkých sérií výrobků i kusového množství. Ve dvou halách, spojených koridorem, pracuje přes 50 pracovníků. První hala je převážně výrobní, druhá hala zahrnuje pracoviště nástrojárny, žíhací pec, balicí linku a sklad. Obě haly jsou vybaveny mostovými jeřáby.

Firma vlastní novou žíhací pec, ve které materiál získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Dle přání zákazníka mohou být výrobky pozinkovány nebo ponechány v surovém stavu. Zinkování je dodáváno externě.

Veškerá výroba dnes odchází po zabalení do Itálie. Odtud se expeduje do celého světa.

Cíle firmy Efeti

Firma se snaží udržet si stálý personál, který má expertní znalosti v oboru a je schopen řešit nenadálé výpadky výroby. Spolupracuje také s dodavatelskými firmami, aby zajistila co možná nejkvalitnější finální produkt.

Základním cílem společnosti Efeti je vyvíjet a vyrábět vysoce kvalitní a precizně zpracované produkty, které jsou v souladu s požadavky zákazníka. To vše musí probíhat za dodržení podmínek ochrany životního prostředí a na optimální cenové úrovni.

Certifikát ISO

V roce 2016 získala společnost Efeti certifikát ISO 9001 pro systém řízení. Normy ISO jsou celosvětově uznávaným standardem a pro firmu i její partnery jde o formální potvrzení faktu, že se zde věci dělají správně a na vysoké úrovni. Nahlédnutí do certifikátů je možné na stránce s kontaktními údaji.

Zelená firma

Společnosti Efeti záleží na životním prostředí a chápe svou zodpovědnost za jeho stav. Proto přistoupila k projektu Zelená firma, jehož hlavním cílem je recyklace elektroodpadu a předcházení tomu, aby tento odpad končil na komunálních skládkách.